Jump to content
Shutterstock 766454269

Vores produktområder

Arbejdet inden for rednings- og sundhedssektoren omfatter en række kritiske områder. Alt fra akut respons og evakuering, til sikkerhedsprotokoller både i det offentlige og industrielle, samt patientpleje og følelsesmæssig støtte. Disse områder bidrager alle til et sikkert og effektivt sundhedssystem, der sætter patientens behov først.

Vil du vide mere? For en dybere forståelse af, hvordan Ferno Norden understøtter disse forskellige områder, læs videre eller fortæl os, hvad der er relevant for dig.

Bariatriske patienter icon

Bariatriske patienter

Via et tæt samarbejde med kunder gennem flere årtier har vi i Ferno Norden oplevet, at håndtering og forflytning af overvægtige/bariatriske patienter har fået et øget fokus. Derfor tilbyder vi en bred vifte af produkter, der er specielt designet til at sikre en tryg og ergonomisk forflytning af disse patienter.
Desinfektion og infektionsforebyggelse icon

Desinfektion og infektionsforebyggelse

En række virksomheder i forskellige industrier er afhængige af enkel og effektiv desinfektion af tekstiler og udstyr uden at skulle skille det ad. Vores bud på en løsning er desinfektionsskabet Ozon a40Medi, som bl.a. bliver brugt af politiet, sundhedsvæsenet, beredskaber, plejesektoren, børnehaver og i sportsmiljøer. Når det er nemt at desinficere, gør du det oftere!
Industri og byggeri icon

Industri og byggeri

At have en aktiv forebyggende arbejdsmiljø- og kriseberedskabsplan er et lovkrav, som betyder, at virksomheder med jævne mellemrum skal gennemgå det udstyr, man kan få brug for i tilfælde af en ulykke eller en krisesituation på arbejdspladsen.
Civilt beredskab og civilforsvar icon

Civilt beredskab og civilforsvar

Ferno Norden Military Systems er dedikeret og specialiseret i beredskab og evakuering fra et skadested til avanceret behandling. Med solid erfaring og et bredt sortiment tilbyder vi en totalløsning, der omfatter medicinske forbrugsvarer, traumeprodukter, medicinsk udstyr, IFAK'er, trænings- og logistikløsninger.
Offentlige rum icon

Offentlige rum

Vi har specialiseret os i spørgsmål relateret til sikkerhed, forflytning, evakuering og redningsudstyr. Ferno’s produkter benyttes dagligt i virksomheder, der stiller høje krav til deres udstyr, og vores kunder omfatter bl.a. ambulancetjenester, beredskaber, politi og forsvaret.
Omsorg i ældreplejen icon

Omsorg i ældreplejen

Der findes mange former for ældrepleje. Visse opgaver og funktioner kan udføres på plejehjem i mens andre bliver udført direkte i borgerens eget hjem.
Patienthåndtering og ergonomi icon

Patienthåndtering og ergonomi

Patienthåndtering er et vidt begreb, der omfatter mange typer produkter og hjælpemidler til primært præhospital håndtering af patienter, hvor situationerne kan variere meget.
Redning i ekstreme miljøer icon

Redning i ekstreme miljøer

Det er svært at beskrive redningsudstyr til redningsopgaver i generelle vendinger, da det kan omfatte alt fra vandredning, bjergredning, højderedning, redning i utilgængeligt terræn og i f.eks. trange rum.
Sikkerhed på vej og i trafikken icon

Sikkerhed på vej og i trafikken

Her finder du vores udvalg af produkter, som har til formål at skabe tryghed for dig, der har landevejen som arbejdsplads eller hvis du arbejder i et trafikeret miljø.
Idrætsanlæg og sportshaller icon

Idrætsanlæg og sportshaller

At besøge et idrætsanlæg eller en svømmehal, der ikke har en hjertestarter (AED) eller en førstehjælpskasse, hører nok til sjældenhederne. I Ferno Norden tager vi det et skridt videre. Vi ser ofte på totalløsninger baseret på vores mange års erfaring inden for akutberedskabet og redningstjenesten.
Stop blødningen (STB) icon

Stop blødningen (STB)

Stop the Bleed STB (Stop blødningen) er et koncept, der skal gøre hele samfundet bedre rustet til at yde kvalificeret, livreddende førstehjælp i tilfælde af masseulykker med massive blødninger. Konceptet handler om at udbrede kendskabet til denne type indsats så den bliver lige så velkendt som hjerte-lungeredning.
Forebyggelse af tryksår icon

Forebyggelse af tryksår

Tidewave™ vendemadras er en innovativ løsning til forebyggelse af tryksår (decubitus), der automatiserer patientvending for forbedret behandlingskvalitet og aflastning af plejepersonalet.

© 2024 Ferno Norden