Jump to content
Shutterstock 1870491376

Industri og byggeri

Redning, evakuering og førstehjælp

At have en aktiv forebyggende arbejdsmiljø- og kriseberedskabsplan er et lovkrav, som betyder, at virksomheder med jævne mellemrum skal gennemgå det udstyr, man kan få brug for i tilfælde af en ulykke eller en krisesituation på arbejdspladsen.

Sikkerhed i industrien

En enkel definition af sikkerhed i industrien er det beredskab, der kræves på en arbejdsplads, inden den offentlige redningstjeneste når frem til et ulykkessted. Arbejdssikkerhed er lovreguleret hos de fleste større og mellemstore virksomheder, mens virksomhedens egen risikovurdering af mulige hændelser er styrende for dimensioneringen og behovet for udstyr.

Ferno Norden tilbyder førstehjælpsprodukter, evakueringsudstyr og båremateriel, der anvendes i hele verden af vores kunder i bygge- og anlægsbranchen, fabriksmiljøer, mineindustrien, olie- og energisektoren, den kemiske industri og genbrugsstationer m.fl.

Dsc7147 970x648 20190714204408 OPT

Redningsbårer

Redningsbårer og udstyr er afgørende for sikkerheden og håndteringen af ulykker i industrielle miljøer. Der er sket en stor udvikling på området, hvilket betyder, at vi i dag kan tilbyde redningsbårer og evakueringsudstyr med bedre funktioner, materialer og kvaliteter egnet til forskellige formål. Ferno Norden tilbyder et omfattende udvalg af bårer og tilbehør som patientseler og opbevaringsløsninger for at imødekomme vores kunders forskelligartede behov.

Vores fokus på kvalitet og funktionalitet gør os til en pålidelig leverandør til professionelle brugere inden for byggeri, minedrift, olieboring og kemisk industri. Uanset om der er tale om redningsbårer til vertikale eller horisontale løft, eller bårer til brug i trange rum, så har vi løsningerne til at varetage sikker og effektiv håndtering af akutsituationer.

Redningsbårer

Shutterstock 766454269

Førstehjælp

Den første indsats på et ulykkessted er afgørende, og vi lægger vægt på at levere gennemtænkte førstehjælpstasker til forskellige virksomheder med det mål hurtigt at nå frem til patienten med det rigtige udstyr. Mange associerer førstehjælp med en simpel førstehjælpskasse, men det er meget mere end det. Alvorlige situationer har vist, at den første indsats fra de nærmeste på et ulykkessted kan være direkte livreddende, når det gælder alt fra hjerte-lunge-redning til livstruende blødninger eller forbrændinger.

Vi tilbyder praktiske og gennemtænkte førstehjælpstasker tilpasset virksomhedens behov, så udstyret nemt kan medbringes med til ulykkesstedet. 

Førstehjælpsprodukter

Mg 3827 2 20220511093004 OPT

Avanceret redning

Inden for industrien, i forskellige byggemiljøer eller under arbejde med f.eks vand og kloak foregår arbejdsgangen ofte i særligt udsatte miljøer. Blandt andet i trange rum (confined spaces) eller i højderne. Hvordan defineres et trangt rum? Den gamle og nu erstattet AFS 1993:3 Arbejde i trange rum beskrev miljøet kort og godt. "Lukket rum betyder et rum, hvor der på grund af utilstrækkelig ventilation kan dannes en farlig atmosfære, og hvor det er svært at komme ind og ud."

Der findes klare love og regler, som stiller krav til indretning af arbejdspladsen, ventilation, risikovurderinger og udstyr osv. En del af det arbejde er at have en plan for redning og evakuering ved akutte skader eller sygdom blandt personalet. Her er det vigtigt at have en udarbejdet plan og udstyr på plads, der kan håndtere opgaven. Valget af udstyr er betinget af forholdene i miljøet.

Er det muligt at foretage vertikale eller horisontale løft? Skal nakke og ryg sikres på en tilskadekommen? Skal evakuering ske igennem mandehuller?

Produkter for avanceret redning

Udstyr for et sikkert arbeidsmiljø

Spørgsmål? Kontakt os direkte!

Ferno norden 31 preferred
qr code for Jennie Mortensen
Name
Jennie Mortensen
Position
Customer Service Manager
E-mail
jennie@fernonorden.com
Phone
+45 43 62 43 16
Ferno norden 28
qr code for Kent Juul Østberg
Name
Kent Juul Østberg
Position
General Manager
E-mail
kent@fernonorden.com
Phone
+45 20 81 12 41

© 2024 Ferno Norden