Jump to content
Shutterstock 336808640

Civilt og militært beredskab

Ferno Norden Military Systems er dedikeret og specialiseret i beredskab og evakuering fra et skadested til avanceret behandling. Med solid erfaring og et bredt sortiment tilbyder vi en totalløsning, der omfatter medicinske forbrugsvarer, traumeprodukter, medicinsk udstyr, IFAK'er, trænings- og logistikløsninger. 

Dette sikrer en hurtig og effektiv styrkelse af beredskabet i kommuner eller regioner, skræddersyet til specifikke behov inden for militæret, civilforsvaret og det civile beredskab.

I situationer som katastrofer og krig, hvor sundhedsvæsenet kan sættes ud af drift, bliver præhospitale behov kritiske. Erfaringer fra Ukraine peger på, at vi skal forberede os på længere behandlingstider på skadestederne og lange evakueringskæder (CasEvac). Ændringer i verdenssituationen kræver øget robusthed og forberedelser til at imødekomme kravene om højere beredskab.

Ferno Norden Military Systems er en af Nordens førende leverandører af militære og civile præhospitale beredskabsløsninger. Vi fortsætter med at udvikle innovative løsninger, der imødekommer udfordringerne i en verden i konstant forandring. Vores dedikation til at være på forkant med udviklingen sikrer, at samfundet kan håndtere fremtidige udfordringer med tillid og effektivitet.

Jan abellan Vf6 Voxf q80 unsplash

Militært beredskab

Militært beredskab har særligt fokus på avanceret præhospitalt udstyr. Sortimentet er nøje tilpasset med hensyn til vægt, fleksibilitet, anvendelsesområder og tilpasninger baseret på erfaringer fra krigszoner. 

Vi har specialiseret os i Tactical Field Care (TFC), Tactical Evacuation (CasEvac) og medicinsk evakuering over lange afstande med båd, fly eller bil (MedEvac). Vi tilbyder også alt det nødvendige udstyr indenfor Tactical Combat Casualty Care (TCCC).

Shutterstock 766454269

Civilt beredskab

Civilt beredskab og civilforsvar omfatter kriseforberedelser og civilforsvar i kommuner og regioner, og civilforsvarets hovedopgave er at beskytte civilbefolkningen i krise og krig.

Fernos dedikation til at levere enkle og avancerede rednings- og præhospitale produkter og udstyr gør det muligt for samfundet at håndtere komplekse situationer og levere behandling af den højeste standard.

Relaterede produkter

Spørgsmål? Kontakt os direkte!

Ferno norden 31 preferred
qr code for Jennie Mortensen
Name
Jennie Mortensen
Position
Customer Service Manager
E-mail
jennie@fernonorden.com
Phone
+45 43 62 43 16
Ferno norden 28
qr code for Kent Juul Østberg
Name
Kent Juul Østberg
Position
General Manager
E-mail
kent@fernonorden.com
Phone
+45 20 81 12 41

© 2024 Ferno Norden