Jump to content

Bækkenimmobilisering

Bækkenimmobilisering er vigtig i tilfælde af formodet bækkenbrud. Med det rette udstyr som en SAM Sling vil man kunne give bækkenet den stabilisering som er nødvendig for videre transport. I en håndevending har du stabiliseret et bækkenbrud inden transport i ambulancen eller på skadestuen i mens der afventes en diagnose. Korrekt udstyr til bækkenimmobilisering reducerer faren for uønskede trykskader. Kontakt os hvis du ønsker mere information om udstyr til bækkenimmobilisering.

© 2024 Ferno Norden