Jump to content
For nursing homes and long term care institutions

Forebyggelse af tryksår

Med Tidewave™ tryksårsmadras

Tidewave™ tryksårsmadras vender automatisk patienter, der har tendens til tryksår (decubitus), hvilket forbedrer kvaliteten af ​​patientbehandlingen og giver god aflastning af plejepersonalet. 

Madrassen omfordeler trykket, der forårsager liggesår, med en jævn, automatiseret bevægelse. Patienten flyttes sideværts og kontinuerligt i sekvenser, der varer fra 20 til 60 minutter.

Madrassen er ergonomisk designet og bøjer rundt om siderne af patientens krop. Dette forhindrer patienter i at falde ud af sengen og fordeler kropsvægten over et større område, hvilket reducerer spidsbelastningspunkter. Patienten føler sig tryg og godt tilpas i Tidewave tryksårsmadrassen.

Produktet fås til børn op til 40 kg og til voksne op til 150 kg.

Om tryksår og hvordan de opstår

Tryksår kan opstå inden for få minutter og blive til store åbne sår ned til benet. Det kan tage år at behandle og endda forårsage flere dødsfald end trafikulykker. 1 ud af 5 patienter i europæiske sundhedsinstitutioner lider af tryksår på grund af utilstrækkelig omfordeling af trykket. Skaden opstår, når næringsstof- og ilttilførslen forringes på grund af et tryk eller tryk kombineret med, at huden forskydes mod det underliggende væv, såkaldt shear.

Ved mangel på regelmæssige bevægelser klemmes blødt væv mellem knoglen og støttefladen. Dette medfører deformation af det bløde væv i en sådan grad, at vævscellerne brister og dør. Efterhånden som tryksår udvikles, kan der udvikles svære, smertefulde og åbne sår, som kan føre til længere indlæggelser, højere genindlæggelsesrater, øget dødelighed og nedsat livskvalitet. Det anslås, at omkring 4 millioner mennesker i Europa i øjeblikket lider af følgerne af tryksår. I risikozonen er alle dem med nedsat fysisk evne til at skifte stilling.

Risikoen øges, hvis du: 

 • Er over 70 år
 • Har gennemgået en større operation eller er på intensiv afdeling
 • Er underernæret eller overvægtig
 • Har dårlig blodcirkulation
 • Har en nedsat smertesans (f.eks. rygmarvsskade og neurologisk tilstand)
 • Tidligere har haft tryksår
For hospitals

Hvad er udfordringen med manuel repositionering?

Mennesker med meget lidt eller ingen førlighed i sengen har brug for meget hjælp døgnet rundt, hvilket naturligvis kræver mange ressourcer. For at forebygge tryksår skal patienten jævnligt placeres i en anden stilling, som er arbejdskrævende og ofte forbundet med ergonomiske bekymringer for plejepersonalet.

Der er flere udfordringer med denne rutine:

 • Patienten får en forstyrret søvn og kan opleve smerter og ubehag ved vending. Huden kan blive udsat for friktion og forskydningskræfter.
 • Plejepersonalet bruger meget tid på tunge løft, hvilket kan føre til arbejdsskader og sygefravær.
 • Institutioner og kommuner bruger mange ressourcer i form af bl.a. arbejdskraft.
Tidewave smile

95 % af alle tryksår kan forebygges!

Tryksårsmadrasser (vendemadrasser) har eksisteret i lang tid, men de har alle én ting til fælles:

 • De er så høje, at patienten normalt vækkes af lyden.
 • De bevæger sig så hurtigt, at patienten bliver vækket af bevægelsen.
 • De vipper patienten fra side til side, hvilket skaber forskydning og friktion, der beskadiger deres tryksår.

Tidewave™ vendemadras løser følgende problemer og giver fordele som:

 • Et lydniveau, som er under det hørbare decibelniveau >30dB
 • En bevægelse, der er kontinuerlig og så langsom, at du ikke vil kunne mærke eller se den.
 • Tidewave Curve "omfavner" patienten og stopper al glidning.
 • Ekstra sikkerhed mod at falde.
 • 10 % mindre tryk på kroppen i sammenkrøbet stilling sammenlignet med manuel repositionering, foruden øget trykomfordeling fra normal drejning.
 • Ergonomisk tilpasning til patienten.
 • Sensorteknologi, der sikrer præcis og sikker bevægelse.
Children deserve ind

Forbedret sundhedsøkonomi og øget kvalitet for patienten

Tidewave™ vendemadras er velegnet til intensiv pleje og har de nødvendige indstillinger til at give individuel pleje og samtidig yde den bedste plejekvalitet.

Europæiske undersøgelser viser, at tryksår forlænger hospitalsophold med cirka 4,3 dage til en pris på omkring 2000 Euro. Ud over rene omkostningsbesparelser reduceres smerter for patienten ved brug af Tidewave-madrassen, og de ergonomiske fordele for plejepersonalet er åbenlyse!

Gennemførte undersøgelser viser, at:

 • En enkelt Tidewave madras gør, at 2929 tunge løft undgås om året.
  *Patienten var sengeliggende døgnet rundt.Ifølge EPUAP retningslinjerne skulle den alternative plejeplan være at vende hver 2.-4. time. Et alternativ til at vende i gennemsnit hver tredje time indebærer ompositionering 8 gange på 24 timer.
   
 • En Tidewave madras betyder 485 timers besparelse om året.
  ** Én pårørende udfører repositioneringen og bruger i gennemsnit 10 minutter hver gang. Repositionering 10 min x 8 = 80 min hver dag.
   
 • En Tidewave madras betyder en anslået besparelse på 19.345 EURO/år.
  *** Nationale statistiske antal gennemsnitlige arbejdsomkostninger for en omsorgsperson i Norge er 40 EUR (gælder også for andre europæiske lande). Derefter 1,33 timer x 40 EUR = 53 EUR dagligt.
Computer in bed

Certificeringer

 • Declaration of Conformity
 • CB Certificate for electrical safety
 • Ignitability certificate
 • Noise test certificate

Manualer

Tryksårsmadras Tidewave™️

Spørgsmål? Kontakt os direkte!

Ferno norden 31 preferred
qr code for Jennie Mortensen
Name
Jennie Mortensen
Position
Customer Service Manager
E-mail
jennie@fernonorden.com
Phone
+45 43 62 43 16
Ferno norden 28
qr code for Kent Juul Østberg
Name
Kent Juul Østberg
Position
General Manager
E-mail
kent@fernonorden.com
Phone
+45 20 81 12 41

© 2024 Ferno Norden