Jump to content
For nursing homes and long term care institutions

Forebyggelse af tryksår med Tidewave™ vendemadras

Tidewave™ vendemadras er en innovativ løsning til forebyggelse af tryksår (decubitus), der automatiserer patientvending for forbedret behandlingskvalitet og aflastning af plejepersonalet. 

Madrassen omfordeler trykket med en jævn, automatiseret bevægelse, der flytter patienten sideværts i sekvenser på 20 til 60 minutter.

Ergonomisk designet bøjer madrassen rundt om patientens krop, hvilket forhindrer fald og fordeler kropsvægten for at reducere spidsbelastning. Patienter oplever komfort og tryghed i Tidewave vendemadrassen, tilgængelig til både børn op til 40 kg og voksne op til 150 kg.

Om tryksår og deres forebyggelse

Tryksår kan udvikle sig på få minutter og forårsage alvorlige komplikationer. Med omkring 4 millioner mennesker i Europa, der lider af tryksår, er forebyggelse afgørende. Risikofaktorer inkluderer alder, immobilitet, ernæring og dårlig blodcirkulation.

Risikoen øges, hvis du: 

 • Er over 70 år
 • Har gennemgået en større operation eller er på intensiv afdeling
 • Er underernæret eller overvægtig
 • Har dårlig blodcirkulation
 • Har en nedsat smertesans (f.eks. rygmarvsskade og neurologisk tilstand)
 • Tidligere har haft tryksår
For hospitals

Udfordringer med manuelt vendearbejde

Manuel patientvending er arbejdskrævende for plejepersonalet og kan forårsage ubehag og søvnforstyrrelser for patienten. Traditionelle vendemadrasser har ulemper som støj, hurtige bevægelser og friktion, der kan skade huden.

Der er flere udfordringer med denne rutine:

 • Patienten får en forstyrret søvn og kan opleve smerter og ubehag ved vending. Huden kan blive udsat for friktion og forskydningskræfter.
 • Plejepersonalet bruger meget tid på tunge løft, hvilket kan føre til arbejdsskader og sygefravær.
 • Institutioner og kommuner bruger mange ressourcer i form af bl.a. arbejdskraft.
Tidewave smile

95 % af alle tryksår kan forebygges

Tryksårsmadrasser (vendemadrasser) har eksisteret i lang tid, men de har alle én ting til fælles:

 • De er så høje, at patienten normalt vækkes af lyden.
 • De bevæger sig så hurtigt, at patienten bliver vækket af bevægelsen.
 • De vipper patienten fra side til side, hvilket skaber forskydning og friktion, der beskadiger deres tryksår.

Tidewave™ vendemadras tilbyder en støjsvag, langsom og skånsom vending, der sikrer patientens komfort og effektiv forebyggelse af tryksår.

Tidewave™ vendemadras løser følgende problemer og giver fordele som:

 • Et lydniveau, som er under det hørbare decibelniveau >30dB
 • En bevægelse, der er kontinuerlig og så langsom, at du ikke vil kunne mærke eller se den.
 • Tidewave Curve "omfavner" patienten og stopper al glidning.
 • Ekstra sikkerhed mod at falde.
 • 10 % mindre tryk på kroppen i sammenkrøbet stilling sammenlignet med manuel repositionering, foruden øget trykomfordeling fra normal drejning.
 • Ergonomisk tilpasning til patienten.
 • Sensorteknologi, der sikrer præcis og sikker bevægelse.
Children deserve ind

Forbedret sundhedsøkonomi og øget kvalitet for patienten

Tidewave™ vendemadras er velegnet til intensiv pleje og har de nødvendige indstillinger til at give individuel pleje og samtidig yde den bedste plejekvalitet.

Europæiske undersøgelser viser, at tryksår forlænger hospitalsophold med cirka 4,3 dage til en pris på omkring 2000 Euro. Ud over rene omkostningsbesparelser reduceres smerter for patienten ved brug af Tidewave-madrassen, og de ergonomiske fordele for plejepersonalet er åbenlyse!

Gennemførte undersøgelser viser, at:

 • En enkelt Tidewave madras gør, at 2929 tunge løft undgås om året.
  *Patienten var sengeliggende døgnet rundt.Ifølge EPUAP retningslinjerne skulle den alternative plejeplan være at vende hver 2.-4. time. Et alternativ til at vende i gennemsnit hver tredje time indebærer ompositionering 8 gange på 24 timer.
   
 • En Tidewave madras betyder 485 timers besparelse om året.
  ** Én pårørende udfører repositioneringen og bruger i gennemsnit 10 minutter hver gang. Repositionering 10 min x 8 = 80 min hver dag.
   
 • En Tidewave madras betyder en anslået besparelse på 19.345 EURO/år.
  *** Nationale statistiske antal gennemsnitlige arbejdsomkostninger for en omsorgsperson i Norge er 40 EUR (gælder også for andre europæiske lande). Derefter 1,33 timer x 40 EUR = 53 EUR dagligt.
Computer in bed

Certificeringer

 • Declaration of Conformity
 • CB Certificate for electrical safety
 • Ignitability certificate
 • Noise test certificate

Manualer

Tryksårsmadras Tidewave™️

Spørgsmål? Kontakt os direkte!

Ferno norden 31 preferred
qr code for Jennie Mortensen
Name
Jennie Mortensen
Position
Customer Service Manager
E-mail
jennie@fernonorden.com
Phone
+45 43 62 43 16
Ferno norden 28
qr code for Kent Juul Østberg
Name
Kent Juul Østberg
Position
General Manager
E-mail
kent@fernonorden.com
Phone
+45 20 81 12 41

© 2024 Ferno Norden