Jump to content
Adobe Stock 238387697

Omsorg i ældreplejen

Der findes mange former for ældrepleje. Visse opgaver og funktioner kan udføres på plejehjem i mens andre bliver udført direkte i borgerens eget hjem. En fællesnævner for plejen er dog, at:

Hjemmehjælpsmodtagere eller plejehjemsbeboere, unge som gamle, ofte er personer, som befinder sig i en udsat situation. De har behov for hjælp i det daglige, og dermed OGSÅ i en akutsituation.

Scale 970x667 20190714202554 OPT

Evakuering

I dag bruges der mange ressourcer på at øge tilgængeligheden i samfundet. Sideløbende med den proces skal der iværksættes planer for, hvordan en eventuel evakuering kan gennemføres. Mange virksomheder er i dag gode til systematisk brandsikringsarbejde og har udarbejdet brandhandlingsplaner med evakueringsanvisninger og opsamlingssteder. Hvis en beboer er svagelig og ikke selv er i stand til at komme ud af en evakueringsramt bygning, hvordan får personen så hjælp til at komme ud? Hvilken løsning og hvilke produkter, der passer til netop din organisation er styret af lokale forhold men også af diverse regler og af de forebyggende instanser inden for arbejdsmiljø og krisehåndtering, der er udført på din arbejdsplads.

Vi får ofte spørgsmål om alt fra evakueringslagner og madrasser til trappestole og andre hjælpemidler, der letter en evakueringssituation. Mange institutioner og virksomheder arbejder i dag ud fra retningslinjer om evakuering til uberørte brandceller, men findes der en plan B, hvis redningsindsatsen tager tid, eller hvis beredskabet bliver forsinket på grund af andre igangværende redningsopgaver?

Evakueringsprodukter

Adobe Stock 100242681

Førstehjælp

Det at have adgang til godt og gennemtænkt førstehjælpsudstyr kan være afgørende og livreddende! I vores sortiment finder du alt fra diskrete hjemmeplejetasker, der ikke tiltrækker opmærksomhed ude i samfundet til akuttasker, som visuelt bliver bemærket. At kunne tilgå en hjertestarter (AED) på arbejdspladsen er næsten en standard i dag. Vi kan tilbyde gode løsninger, når det gælder hjertestartere med indbyggede selvtest, smart opbevaring og tydelig mærkning. Kontinuerlig træning i CPR (Hjerte-lungeredning) er vigtig, så ens kompetencer vedligeholdes. En investering i egne træningsdukker til HLR kan spare din virksomhed både tid og penge på den lange bane. Vores sortiment omfatter prisvenlige dukker til træning med både børne- og voksenfunktioner indbygget i dukkerne.

Masseulykker og alvorlige blødninger er hændelser, som flere og flere bliver bekendt med i dag. For at kunne handle i en akutsituation uanset årsag, skal man være beredt! I Danmark findes der flere steder, hvor der tilbydes undervisning i HLR og i, hvordan man stopper alvorlige blødninger. En måde at være godt forberedt på er at have et færdigpakket kit klar til at stoppe en alvorlig blødning på arbejdspladsen eller i bilen.

Førstehjælpsprodukter

VT200 PA jpg

Akuttaske færdigpakket til førstehjælp, rygsæk, rød

Denne rygsæk blev hurtigt en favorit blandt vores kunder, da den er både enkel og klar! Rygsækken er godt opdelt, og i alt 11 indholdsrum muliggør ...
VT30611 PA jpg

Akuttaske, færdigpakket førstehjælpstaske M2, grøn

Pakket førstehjælpstaske med 17 forskellige elementer. M2 har et indhold, der skal hjælpe med at løse både enkle og vanskeligere akutsituationer. E...
5020208 jpg

Akuttaske, Stop The Bleed KIT SR, komplet taske, 10 sæt

En færdigpakket MASCAL-taske, SR (scoop and run).Et færdigt sæt til en ulykke med masseskade pakket i en velorganiseret taske og desig...
F10565 jpg

Diagnosticering, Pulsoximeter Ferno® spot on

Ferno® pulsoximeter fra Spiracle er et pålideligt og hurtigt pulsoximeter. Ekstremt nemt at bruge og den praktiske størrelse gør det let lige at ha...
VT200 H jpg

Akuttaske rygsæk førstehjælp, rød

Denne rygsæk blev hurtigt en favorit blandt vores kunder, da den er både enkel og klar! Nu er det også kommet i et hygiejnisk materiale, der er let at...
VT221 jpg

Akutenhed rygsæk, hjemmesygepleje, grå

Professionel akuttaske på indersiden, men stilfuld på ydersiden. Multifunktionel rygsæk i ergonomisk design. God og nem at bære, men samtidig hol...
VT222 jpg

Akutenhed kombitaske, hjemmesygepleje, grå

Multifunktionel taske i moderne design. Meget let at bære, men samtidig holdbar og let at rengøre i vandafvisende materialer....
VT228 jpg

Akutenhed, lægemiddel, stor, rød

Vores store ampultaske / lægemiddeltaske til dig, der ønsker at have lidt mere medicin med eller ønsker at have mere plads. Kan tilpa...
Adobe Stock 510879866

Ergonomi

Løft og håndtering af borgere/beboere kan være udfordrende for plejepersonalet. Vi deltager derfor aktivt i at finde løsninger, der mindsker arbejdsbelastningen for personalet og samtidig sikrer medborgerens komfort og sikkerhed. Vores fokus er på forflytning i stedet for løft, og i et hjemmemiljø kræver det tilpasset udstyr og færdigheder. Vi lægger vægt på at tilbyde skånsomme og ergonomiske løsninger til både beboere og personale. Vores sortiment omfatter forskellige hjælpemidler, der gør en væsentlig forskel i udførslen af plejepersonalets opgaver. 

Vi har desuden udviklet specifikke produkter til bariatrisk patienthåndtering da der er et stigende behov for udstyr, der kan håndtere de tungere borgere/beboere.

Ergonomiske hjælpemidler

Adobe Stock 94493851

Hygiejne

Igennem de seneste år har der været et stort fokus på hygiejne. Og det at arbejde med at forbedre hygiejnerutiner er i dag noget, som de fleste institutioner og virksomheder løbende tager hånd om. Forebyggelse af smittespredning i forskellige former er blevet et vigtigt omdrejningspunkt, især inden for plejesektoren, hvor der arbejdes med mennesker, som er afhængige af hjælp og omsorg. I det daglige arbejde med borgere, der kræver pleje kan forskellige løsninger forbedre måden der arbejdes på. Udstyret, der bør benyttes, skal være let at rengøre, og i nogle situationer vil engangsprodukter være at foretrække for at opnå og sikre en god hygiejne. 

Når det gælder rengøring har det vist sig, at Ozon er ganske effektivt, og udgør en gennemprøvet metode. Vi er glade for at kunne præsentere metoden i form af et brugervenligt, praktisk og sikkert koncept! Når der rengøres med Ozon opnås lugtneutralisering og desinfektion, da mikroorganismer som bakterier, vira, sporer og skimmelsvamp bliver dræbt. Vores desinfektionsskab a40Medi kan desinficere tekstiler og udstyr uden, at det skal skilles ad inden. Meget udstyr, tilbehør og materiel kan være svært at desinficere, da det ikke tåler desinfektionsmidler, høje temperaturer eller vask i maskine.

Desinfektionsskabet

Spørgsmål? Kontakt os direkte!

Ferno norden 31 preferred
qr code for Jennie Mortensen
Name
Jennie Mortensen
Position
Customer Service Manager
E-mail
jennie@fernonorden.com
Phone
+45 43 62 43 16
Ferno norden 28
qr code for Kent Juul Østberg
Name
Kent Juul Østberg
Position
General Manager
E-mail
kent@fernonorden.com
Phone
+45 20 81 12 41

© 2024 Ferno Norden