Jump to content

Tripod

En tripod er en mobilforankring, der kan benyttes i forbindelse med redning og evakuering. Med en tripod i den rette model har du et redningsstativ, der giver en sikker forankring ved arbejde i f.eks. terræn.

© 2024 Ferno Norden